puff-top-51-2puff-top-31-1

It rådgivning

Är trådlösa nätverk ett bra alternativ till traditionella kablade nätverk?

Vi ser trådlösa nätverk mer som ett komplement än ett alternativ till kablade nätverk, lite för- och nackdelar med trådlösa nätverk:

 • Hastigheten är betydligt lägre i ett trådlöst nätverk. En normal åtkomstpunkt levererar idag 300 Mb/s av vilka ca hälften effektivt går att utnyttja, om 5 personer samtidigt använder samma åtkomstpunkt får varje person då ca 30 Mb/s i effektiv hastighet i bästa fall. Ett normalt kablat nätverk ger varje person minst 100 Mb/s till den centrala nätverksswitchen.
 • Säkerheten kan vara ett problem då det trådlösa nätverket inte är begränsat enbart till kontoret. Vi rekommenderar WPA-PSK eller WPA-PSK2 som krypteringsalgoritm, den äldre standarden WEP är i praktiken helt värdelös.
 • Flexibiliteten är den stora fördelen med trådlösa nätverk, t.ex. uppkopplingar i konferensrum, anslutning av smarta telefoner m.m.

Hur länge kan en kontorsdator användas innan den bör bytas ut?

Beror helt på vilken typ av dator det rör sig om och hur avancerad modellen var vid inköpstillfället, några tumregler:

 • En stationär dator kan ha en ekonomisk livslängd på upp till 5 år, den byts ofta ut för att den känns långsam.
 • En bärbar dator slits i allmänhet hårdare än en stationär och bör normalt bytas efter ca 3 år.
 • Serverdatorer kan i många fall användas i upp till 7-8 år då de i allmänhet innehåller komponenter av hög kvalitet.


Behöver jag en snabb Internetförbindelse om jag vill arbeta hemifrån?

En vanlig ADSL-förbindelse via telefonjacket räcker långt, det beror dock på vilken typ av anslutning som görs mot kontoret:

 • Bäst är om kontoret har en s.k. Terminalserver som erbjuder inloggning i en virtuell pc, detta hanteras utan problem av en 1Mb/s förbindelse.
 • Om anslutning av lokal programvara görs mot kontorets server via VPN-tunnel kommer de flesta program att kännas relativt långsamma, bra exempel är E-postprogram.
 • Kan testas via http://www.bredbandskollen.se/


Nätverket fungerar inte!

 • Kontrollera alla nätverkssladdar först.
 • Kontrollera att alla lampor lyser på bredbandsmodemet och nätverkskort.
 • Prova av byta eventuella nätverkssladdar till nya.

Min dator startar inte alls!

Kontrollera alla spänningssladdar först. Om inte det hjälper har troligen spänningsaggregatet eller moderkortet gått sönder.

Min e-post är full av meddelanden från okända avsändare!

Aktivera skräppost skyddet i Outlook eller kontakta oss angående filter för epostskydd för hela företaget.

Jag får upp en massa reklam i datorn!

Du har fått i ”trojaner” i PC’n p.g.a. troligen dåligt eller inget antivirus skydd. Hårddisken bör rensas på en extern dator med professionella säkerhetsprogram.

Min dator är seg när jag använder den!

Troligen är internminnet i datorn för litet och behöver kompletteras, alternativt kan hårddisken vara nästan full.

LigaCom | Box 23027 | 104 35 STOCKHOLM | Besöksadress: Norra Stationsgatan 93, Våning 7 | Tel: (08) 31 60 70 | www.ligacom.se