Frågor och Svar


Kontakta oss Läs mer

Vi ser trådlösa nätverk mer som ett komplement än ett alternativ till kablade nätverk, lite för- och nackdelar med trådlösa nätverk:

 • Hastigheten är betydligt lägre i ett trådlöst nätverk. En normal åtkomstpunkt levererar idag 300 Mb/s av vilka ca hälften effektivt går att utnyttja, om 5 personer samtidigt använder samma åtkomstpunkt får varje person då ca 30 Mb/s i effektiv hastighet i bästa fall. Ett normalt kablat nätverk ger varje person minst 100 Mb/s till den centrala nätverksswitchen.
 • Säkerheten kan vara ett problem då det trådlösa nätverket inte är begränsat enbart till kontoret. Vi rekommenderar WPA-PSK eller WPA-PSK2 som krypteringsalgoritm, den äldre standarden WEP är i praktiken helt värdelös.
 • Flexibiliteten är den stora fördelen med trådlösa nätverk, t.ex. uppkopplingar i konferensrum, anslutning av smarta telefoner m.m.

Beror helt på vilken typ av dator det rör sig om och hur avancerad modellen var vid inköpstillfället, några tumregler:

 • En stationär dator kan ha en ekonomisk livslängd på upp till 5 år, den byts ofta ut för att den känns långsam.
 • En bärbar dator slits i allmänhet hårdare än en stationär och bör normalt bytas efter ca 3 år.
 • Serverdatorer kan i många fall användas i upp till 7-8 år då de i allmänhet innehåller komponenter av hög kvalitet.

En vanlig ADSL-förbindelse via telefonjacket räcker långt, det beror dock på vilken typ av anslutning som görs mot kontoret:

 • Bäst är om kontoret har en s.k. Terminalserver som erbjuder inloggning i en virtuell pc, detta hanteras utan problem av en 1Mb/s förbindelse.
 • Om anslutning av lokal programvara görs mot kontorets server via VPN-tunnel kommer de flesta program att kännas relativt långsamma, bra exempel är E-postprogram.
 • Kan testas via http://www.bredbandskollen.se/
 • Kontrollera alla nätverkssladdar först.
 • Kontrollera att alla lampor lyser på bredbandsmodemet och nätverkskort.
 • Prova av byta eventuella nätverkssladdar till nya.

Kontrollera alla spänningssladdar först. Om inte det hjälper har troligen spänningsaggregatet eller moderkortet gått sönder.

Aktivera skräppost skyddet i Outlook eller kontakta oss angående filter för epostskydd för hela företaget.

Du har fått i ”trojaner” i PC’n p.g.a. troligen dåligt eller inget antivirus skydd. Hårddisken bör rensas på en extern dator med professionella säkerhetsprogram.

Troligen är internminnet i datorn för litet och behöver kompletteras, alternativt kan hårddisken vara nästan full.


Referenser

Nilsson & Partners

Läs mer

Svennerstal

Läs mer

Bengt Greinert AB

Läs mer

Klapp & Co

Läs mer

Kontakta oss