Om LigaComTjänster vi utför

Låt oss ta hand om tekniken – så får du mer tid att sköta ditt företag!

IT KONSULT, MED HÖG DRIFTSÄKERHET, SUPPORT OCH SERVICE


Vi som äger LigaCom har våra rötter i storföretagsvärlden där vi sedan 80-talet har arbetat med IT-service, IT-drift och IT-support, områden där hög tillgänglighet och driftsäkerhet prioriteras.

Alltsedan starten 2004 har vi använt modern övervakningsteknik för att identifiera och avhjälpa problem innan de påverkar kundernas IT-miljöer. Detta gör att våra kunder har en mycket god tillgänglighet till sina IT-system.

Vår kompetens omfattar många olika områden inom IT, bland annat inköp & installation, IT-säkerhet, server- & nätverkslösningar & IT-support. Vi åtar oss också uppdrag inom projektledning, rådgivning och konsultation.

Oavsett om du behöver IT-kompetens för enskilda uppdrag och projekt eller en långsiktig partner som tar helhetsansvar för din IT-drift så är du välkommen att kontakta oss på LigaCom. Vår målsättning är att skapa bästa möjliga IT-lösningar för dig som kund. Med ”bästa” menar vi lösningar som ger hög driftsäkerhet och god ekonomisk avkastning på gjorda investeringar. När tekniken fungerar ökar din lönsamhet!

Service- & supportavtal skräddarsyr vi efter dina behov. Kontakta oss för att diskutera dina önskemål, vi blir gärna ditt bollplank i IT-frågor.

LigaCom | Box 23027 | 104 35 STOCKHOLM | Besöksadress: Norra Stationsgatan 93, Våning 7 | Tel: (08) 31 60 70 | www.ligacom.se