Vårt arbetssätt


Kontakta oss Läs mer

Steg 1 – Ert Behov

Efter en första kontakt erbjuder vi alltid ett möte i era lokaler och inspektera er IT-miljö.
Det är viktigt för oss att ni får en övergripande bild av hur vi arbetar och känner en trygghet i att låta oss ta hand om er IT. På plats går vi igenom nuvarande utrustning och era önskemål och behov.


Steg 2 – Rätt anpassad lösning för er

Efter besöket får ni ett förslag på den lösning som passar just er. Det kan vara molntjänster, utrustning, programvara och arbete. När ni känner er trygga och förslaget accepteras, så får ni bekräftelse på arbetet som skall genomföras, tillsammans med detaljer kring uppstart, utförande och eventuell övrig information kopplat till ert projekt.


Steg 3 - Utförande

Nu startar vi arbetet efter en fastställd tidplan och genomför förändringarna i er IT-miljö. Det är viktigt att ta hänsyn till pågående verksamhet hos er samt att historisk data och information säkert migreras till en eventuell ny miljö.


Steg 4 – Drift, uppföljning och utveckling

Efter installation och projektet så är er nya IT miljö i drift och LigaCom genomför drifttjänster så som övervakning, backuphantering och rapportering .

Efter utförandet av projektet görs en slutavstämning tillsammans med er.
På månadsbasis kommer rapporter skickas via e-post till er och ni har även tillgång till vår support.Referenser

Nilsson & Partners

Läs mer

Svennerstal

Läs mer

Bengt Greinert AB

Läs mer

Klapp & Co

Läs mer

Kontakta oss