Referenser


Våra kunder har en sak gemensamt – de har inte tid att sköta datateknik som strular. Låt LigaCom ta hand om tekniken så kan du driva framgångsrik näringsverksamhet.

Kontakta oss Läs mer

Våra kunder har en sak gemensamt – de har inte tid att sköta datateknik som strular. Låt LigaCom ta hand om tekniken så kan du driva framgångsrik näringsverksamhet.

Klapp & Co

Vi på Klapp & Co jobbar med geografiskt spridda kreatörer och specialister. Därför blir vi starkt beroende av att alltid nå molntjänster, och kunna skyffla mycket data. Med LigaComs hjälp är vi säkert uppkopplade utan avbrott. Och det känns skönt. Anders Klapp, AD på Klapp & Co

Läs mer

Bengt Greinert AB

”LigaCom har sedan juni 2005 har varit vår huvudleverantör av IT-tjänster och har tagit totalansvar för IT-miljön på vårt kontor i Västberga. Driftsäkerheten har under denna tid varit hög och tillgängligheten mycket god. LigaCom har också fungerat som ett bra bollplank i samband med nyinvesteringar i IT-utrustning och programvara.” Bengt Greinert

Läs mer

Svennerstal

LigaCom har hanterat hela vår interna IT drift sedan 2004. De har följt oss i vår tillväxt och stöttat oss med flexibla lösningar för våra föränderliga behov. Lyhördheten och kunnandet utmärker Janne och Anders och det skapar en kvalitetsleverans. Henrik Schlyter, Svennerstål & Partners AB

Läs mer

Nilsson & Partners

Ligacom är trevliga och duktiga. Uppskattar att de också har förståelse för att inte alla är lika kunniga/intresserade av IT frågor som de själva är. Kort och gott ser de på kort varsel till att våra IT problem blir lösta så att vi som konsulter kan jobba med våra uppdrag istället för med interna teknikfrågor. Anders Nilsson, Nilsson och Partners AB

Läs mer


Kontakta oss