puff-top-41-2puff-top-31-1

Nilsson PartnersLigacom är trevliga och duktiga. Uppskattar att de också har förståelse för att inte alla är lika kunniga/intresserade av IT frågor som de själva är. Kort och gott ser de på kort varsel till att våra IT problem blir lösta så att vi som konsulter kan jobba med våra uppdrag istället för med interna teknikfrågor. Anders Nilsson, Nilsson och Partners AB

Nilsson & Partners är ett litet familjeföretag med ett stort nätverk. Det är det stora nätverket som är det viktiga i vårt erbjudande till dig som kund. Nätverket består av erfarna människor från en rad kompetensområden, såsom projektledning, butiksbyggnation, fastighet samt arkitektur & design. Vi erbjuder främst tjänster inom om- och nyetableringar av butiker och kontor där hyresgästen är vår beställare. Vi hjälper hyresgästen hela vägen från det denne börjar fundera på en nyetablering eller flytt, hela vägen fram till nyckelfärdig butik eller färdigt kontor.

Nätverket ger oss möjlighet att erbjuda en unik kompetens genom att för varje enskilt uppdrag handplocka de resurser som bäst och effektivast löser uppgiften, samt kompetenser som på bästa sätt kompletterar kundens befintliga kompetens eller tidigare upparbetade kontakter.

www.nilssonpartners.se

LigaCom | Box 23027 | 104 35 STOCKHOLM | Besöksadress: Norra Stationsgatan 93, Våning 7 | Tel: (08) 31 60 70 | www.ligacom.se