puff-top-37-2-molnpuff-top-36-1-rack
Klienthantering


Klientdatorn är era anställdas viktigaste arbetsredskap. Om personalen inte har full tillgång till sina klientdatorer kan avbrott uppstå i er produktion.

Klienter
Genom att låta LigaCom hantera & övervaka era
klientdatorer kan ni fokusera på er kärnverksamhet

Vi hanterar era klientdatorer proaktivt och åtgärdar uppkommande problem för att undvika driftstopp för användaren. Detta möjliggörs genom 24/7 övervakning med vårt managementverktyg. Tjänsten kan kombineras med tjänsten Virusskydd.

Utöver detta sköter och övervakar vi uppdateringar av klientdatorerna, vi tilser då att viktiga säkerhetsuppdateringar regelbundet installeras på datorerna för att undvika säkerhetshål i er IT-miljö.

patchstatus

LigaCom | Box 23027 | 104 35 STOCKHOLM | Besöksadress: Norra Stationsgatan 93, Våning 7 | Tel: (08) 31 60 70 | www.ligacom.se