puff-top-37-2-molnpuff-top-36-1-rack

Molnbackup

Molnbackup har blivit en attraktiv backuptjänst för många små & medelstora företag.
Fördelarna jämfört med traditionell band/diskbackup är främst:
•    P
ersonaloberoende då inga backupmedia behöver bytas
•    All information finns tillgänglig även efter t.ex. en kontorsbrand

LigaCom erbjuder en säker & prisvärd molnbackuptjänst som är lätt att konfigurera efter era behov.
Backuptjänsten har en fast månadskostnad beroende på antal backupenheter samt den totala mängden information.

  

backupmoln


Specifikationer:

•    Hanterar de flesta operativsystem bl.a. Microsoft Windows, Apple OS X och Linux
•    Har stöd för backup av databaser såsom SQL Server, Exchange och Sharepoint
•    Hög säkerhet med ”direktkryptering”
•    Långtidsarkivering av backupdata kan erbjudas
•    Flexibelt backuputrymme beroende på kundens behov
•    Snabb återställningsmöjlighet
•    Återställning på annan plats möjlig
•    Uppfyller kraven för ISO/IEC 27001 - Information Security Management
•    Kräver ej snabb Internetanslutning


 Det svåra är inte att skapa en säker lösning som klarar alla påfrestningar och eventualiteter. Utmaningen ligger i att hitta rätt säkerhetsnivå i relation till kostnad! Vi är experter på detta för såväl små som lite större bolag.

LigaCom | Box 23027 | 104 35 STOCKHOLM | Besöksadress: Norra Stationsgatan 93, Våning 7 | Tel: (08) 31 60 70 | www.ligacom.se